مشکلات عصبی جوانان و نوجوانان

بسیاری از مشکلات کودکان و نوجوانان اعم از استرس و اضطراب و پرخاشگری را می توان با دریافت مشاوره بهبود ساخت. هدف این بررسی بحث برخی از بیماری‌های عصبی است که عمدتاً در دوره نوجوانی بروز می‌کنند. این مقاله بر روی استعدادیابی نوجوانان تظاهرات و سیر معمول شایع‌تر و برخی غیرمعمول‌ها، صرع، اختلالات عصبی عضلانی،

Read more