مرکز روانشناسی و استعدادیابی البرز

برچسب: مشاوره خانواده

آموزش بهتر خانواده

آموزش بهتر خانواده

آموزش بهتر خانواده آموزش بهتر خانواده یکی از راه های مهم و موثر برای فراهم کردن کمک و پشتیبانی به خانواده است. آموزش بهتر خانواده کمک می کند تا عوامل خانواده با هم بهتر کار کنند و رفتارهای مثبت تری از هم بگیرند. این فرصت کوچک که هر خانواده می تواند به آن استفاده کند

Read more

مشاوره خانواده

مشاوره خانواده

فرزند در خانواده امروزه در بسیاری از جوامع، خانواده ها برای رفع مشکلات رفتاری و شخصیتی فرزندان خود با صرف هزینه های بالا به علت عدم آگاهی بدنبال راه حل و تغییر رفتار ها در فرزندان خود به راه های مختلف متوسل می شوند. ولی غافل از اینکه بسیاری از این مشکلات ریشه در خانواده

Read more