مشاوره خانواده

فرزند در خانواده امروزه در بسیاری از جوامع، خانواده ها برای رفع مشکلات رفتاری و شخصیتی فرزندان خود با صرف هزینه های بالا به علت عدم آگاهی بدنبال راه حل و تغییر رفتار ها در فرزندان خود به راه های مختلف متوسل می شوند. ولی غافل از اینکه بسیاری از این مشکلات ریشه در خانواده

Read more