مرکز مشاوره و روانشناسی البرز کرج

مرکز مشاوره و روانشناسی البرز کرج طبق آمارهای رسمی، بیشتر از ۹۰ درصد از جوانان کشور نیاز به مشاوره و یاری روانشناسی دارند. براساس این اعتقاد، مرکز مشاوره و روانشناسی البرز کرج از مراکز ارزشمندی است که به جوانان کمک می کند تا مشکلات روانشناسی خود را حل کنند. این مرکز از متخصصان مجرب، اساتید،

Read more