روانشناسی خانواده

علم روانشناسی خانواده با تاکید بر تحقیق بررسی و مطالعه در زمینه رفتار ها به خصوص ناهنجاری های رفتاری و مشکلات خانواده سعی در روابط صحیح و برخوردهای مناسب اجتماعی دارد و به دنبال ریشه یابی مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب برای حل مسائل و معضلات ارائه می دهد. اهمیت روانشناسی خانواده: خانواده اولین و

Read more